...L.S.G 4 U
 
06. ספר אורחים
כותרת נשלח ע"י תאריך
תודה על מצגת מושקעת ויפה קבוצת חושבים בצבע, Israel 25.07.2011
מצגת מדהימה לוטוס הדרכה לשינוי, Israel 14.07.2010
ליסה שקדי נאוה אוריה, Israel 14.01.2010
המלצה - ליסה שקדי יריב שליט, Israel 05.07.2009
שירות מקצועי, יצירתי, ומעל הכל איכותי ואמין. דפנה ברוקס, Israel 03.11.2008

הוספה


       כתובת: רח'. כרמלי 14 פתח-תקווה, מיקוד. 49506       טלפון: נייד. 054.6318.303 פקס. 072.230.9396              

נבנה ע"י Websplanet
 
חיפוש: